LatRusEng
Gada labākā būve Latvijā 2007
Latvijas Būvnieku asociācijas rīkotajā konkursa "Gada labākā būve Latvijā 2007"  rezultātī:

Jaunbūve

1.vieta - Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, G.Astras 8 k-1, Rīgā;
SIA PBLC

2.vieta - Mastāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apbūve Jaunbiķeri,
Kaivas ielā 29-33, Rīgā; SIA MERKS

3.vieta - Daudzfunkcionālās sabiedroskās un ražošanas ēka, Vienības gatve 198, Rīgā; SIA Rīgas firma PAMATS

Rekonstrukcija

1.vieta -
Zivsaimniecības sūkņu stacijas rekonstrukcija par dzīvojamo māju “Lieldienu” salā, Kaltenē, Rojas pag.; SIA P.S. Serviss

2.vieta -
SIA Jēkabpils RCS operāciju bloka renovācija
Adrese: Pormaļa iela 125, Jēkabpils;
SIA Jēkabpils PMK

3.vieta -
Lattelecom administratīvā ēka
Adrese: Gunāra Astras ielā 2, Rīgā; SIA CELT

Restauracija

1.vieta -
Dzīvojamā māja
Adrese: Ogļu ielā 8, Rīgā;
Galvenais būvuzņēmējs: SIA P.S.serviss

2.vieta -
Amatu māja
Adrese: Skolas iela 3, Ventspils;
Galvenais būvuzņēmējs: SIA Pilsbūve

3.vieta -
amatniecības resursu-tradīciju nams, Pļavasbūtēs, Kauguru pag., Valmieras rajons; A/S SCO centrs

Inženierbūve

1.vieta - Saulkrastu apvedceļa būvniecība (1.,2.un 3. posms)
Rīgas un Limbažu rajons;
AS A.C.B., Pilnsabiedrība Binders un A.C.B

2.vieta -
Austrumlatgales reģiona sadzīves atkritumu poligona Križevnieki būve Rēzeknes reģiona Ozolaines pagasta teritorijā un 26 esošu izgāztuvju rekultivācija, Križevnieki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes rajons; SIA CB

3.vieta
Tilts pār Gauju, Ādažos, Ādažu novads, Rīgas rajons; SIA TCT Tilti, ceļi un tīkli

Elektromontāžas darbi

1.vieta -
Biroja ēkas jaunbūve, Duntes iela 11, Rīga; SIA Moduls Rīga

2.vieta - R
ūpnīcas Verems-2 1.kārtas jaunbūve, Verēmu pagasts, Lejas Ančupāni, Rēzeknes rajons;

Pasūtītājs: RSEZ SIA Verems
Projektētājs: SIA J.Kalniņa inženieru birojs
Būvfirma: SIA Jumiks
Būvuzraugs: Aldis Mētriņš


3.vieta -
BMW autocentrs, K.Ulmaņa gatve 123, Rīga;
SIA
Moduls Rīga