LatRusEng
Samariešu apvienība un Jumiks paraksta sadarbības līgumu
Ceturtdien, 2007.gada 12.aprīlī atklātais sabiedriskais fonds Rīgas Samariešu apvienība (turpmāk - RSA) un sabiedrība ar ierobežotu atbildību Jumiks parakstīja sadarbības līgumu, saskaņā ar kuru firma Jumiks un tās darbinieki, ziedojot savu darbu, laiku un materiālos resursus, nodrošinās drošības sistēmas Durvju automātiskās atvēršanās, Domofons, kā arī citu drošības uzlabojumu projektēšanu un izbūvi Ls 7000 apmērā RSA apsaimniekotajā sociālajā mājā Rīgā, Ziepju ielā 11/1.

"Jau 2006.gada beigās RSA sāka izstrādāt projektu, kas paredzēja drošības sistēmu pilnveidošanu apvienības apsaimniekošanā nodotajās sociālajās mājās. Saskaņā ar projekta izstrādes, finansēšanas un ieviešanas plānu darbiem vajadzēja sākties šī gada rudenī. Taču tad notika traģēdija Alsungas sociālās aprūpes centrā Reģi, kas lika mums nekavējoties koriģēt projekta ieviešanas termiņus," pastāstīja Rīgas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš.

"Tas ir apsveicami, ka veidojas visaptveroša sadarbība starp valsts, pašvaldības, nevalstiskajām organizācijām un privātā biznesa pārstāvjiem. Ceru, ka tā būs ilgstoša un kalpos par piemēru citām organizācijām, lai risinātu nozīmīgas sociālās problēmas," vērtējot parakstīto līgumu, sacīja Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dinevičs.