LatRusEng
Inženiertīklu montāža
Inženiertīklu montāža – jaunākās pasaules tendences

Elektriskās strāvas piegādes drošums un stabilitāte mūsdienu pasaulē ir vienlīdz nozīmīga kā zaru būdiņā, tā lepnā pilī. Grūti pat iedomāties, kas notiktu, ja kaut vai uz pusstundu svarīgā objektā tiktu pārtraukta strāvas padeve!

 


 

    JUMIKS pieredze un zināšanas inženiertīklu montāžas darbu jomā atbilst jaunākajām pasaules tendencēm un ļauj operatīvi     sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus, izmantojot mūsdienīgus, drošus un ekonomiskus risinājumus. Sertificētu darbu vadītājupārraudzībā firmā JUMIKS strādā profesionāli speciālisti.

Sadarbojoties ar Latvijas vadošajām celtniecības kompānijām, vietējiem un ārvalstu pasūtītājiem, JUMIKS veic: 

  • ārējo elektrotīklu (līdz 20 kV);
  • iekšējo elektrotīklu montāžu;
  • elektroaprīkojuma montāžu;
  • automatizācijas sistēmu montāžu;
  • elektrotehniskie mērījumi;
  • vājstrāvas tīklu montāžu (ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas, apzināšanas sistēmas, datortīkli, telefona tīkli u.c.);
  • inženiertīklu montāžu (ventilācija, kondicionēšana, ūdensapgāde, apkures sistēmas, kanalizācija).
  • BMS